Årsmøte i Grefsen tennis – 23. juni 2020

Årsmøte i Grefsen tennis – 23. juni 2020

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter § 13 skal det ORDINÆRE ÅRSMØTE avholdes tirsdag 23. juni 2020 fra kl 18 (på klubbhuset).

Fullstendig saksliste for Årsmøtet, samt balanse, regnskap, budsjett og Styrets beretning vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside, www.grefsentk.no, 1 uke før Årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post: per.henrik.hovelsrud@gmail.com, senest 16. juni 2020.

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden, valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
  2. Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2018
  3. Gjennomgang av regnskap for 2018
  4. Behandle innkomne forslag og saker
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019
  6. Fastsettelse av budsjett for 2019
  7. Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
  8. Eventuelt m bl.a. orientering om hall, oppgradering øvre anlegget, Tonsen

Med vennlig tennishilsen, Styret