Styret

Navn Stilling E-post
Per Henrik Hovelsrud Leder leder@grefsentk.no
Paal Olafsen Nestleder paal@olafsen.org
Bjørn Syversen Kasserer kasserer@grefsentk.no
Merethe Toft Styremedlem merethe.2ft@gmail.com
Kathrin Steffen Sekretær kathrin.steffen@gmail.com
Christian Tvedt Styremedlem christian.tvedt@gmail.com