Juniorkurs

Vi tilbyr kurs for barn og ungdom i alle aldre. Antallet spillere på kurs varierer fra 2-12 personer avhengig av ferdighetsnivå og vennekrets. Med de yngre barna jobber vi etter Play and Stay metodikken. Det er også mulig å leie privattimer med egen trener.

Grefsen TK inviterer til sommer camp 2 ganger i løpet av sommeren (ukene 26 + 33). Her får juniorene i klubben en mulighet til å spille mye tennis og bli kjent med andre som deltar på kurs. Det blir også sosiale tiltak som badeturer og grilling.

Vi tilbyr følgende kurs:DSC 0380

Futures – Rødt nivå

Satelites – Orange nivå

Challenger – Grønt nivå

Grand Slam – Konkuransespillere

Sommer Camp – første og siste uke i sommerferien (ukene 26 + 33).

Les mer om kurstilbud og priser her!

Ta kontakt med juniorkurs@grefsentk.no for mer informasjon.

Husk utmelding av tennisskolen må skje skriftlig (juniorkurs@grefsentk.no) innen siste måneden av sesongen (desember og juni) for å unngå å bli fakturert for tennisskolen den etterfølgende sesong.


Grefsen TK ønsker å sponse de aktive juniorene på tennisskolen med rimelige timer i helgene gjennom hele innendørssesongen.

Dette for å gi juniorene en mulighet til å spille mer, øke bredden blant de aktive i klubben og på sikt få frem gode tennisspillere. Juniorer som deltar på tennisskolen kan leie time i helgen for kr 50,- per bane. Timeleie bestilles på Matchi online booking. Foreldre som er medlem kan bestille på vegne av sine barn.

Se Boblehallen for ytterligere informasjon.