Lik skaderisiko på grus, hardcourt og kunstgrus

Lik skaderisiko på grus, hardcourt og kunstgrus

En ny forskningsrapport fra nederlandsk tennis kom frem til at du har samme risiko for en tennisskade, uavhengig om du foretrekker å spille på et av underlagene, som på grus, hardcourt eller en form for kunstgrus.

Mer enn 20.000 tennisspillere fra nybegynner til elitespiller har deltatt i prosjektet som pågikk fra mai til oktober 2014. Hver måned svarte spillerne på et spørreskjema og opplyste om treningsmengde, kampspill, underlag de spilte på, og skader.

Når tallene ble gjort opp kunne man ikke se noen sammenheng mellom skader og underlag. Ved hyppig skifte av underlag kunne man derimot se trender for at risikoen for belastningsskader/plager i ben økte i noen grad.

Les mer om studien.