Priser

Prisene i tabellen under gjelder et kalenderår, januar-desember. Ved innmelding før slutten av juli betaler en for et helt år. Fra 1 aug er medlemskapet halv pris.

Type Alder Pris
Voksen 20 år og over 2.100 kr
Eldre junior

Yngre junior

13 – 19 år

6 – 12 år

1.150 kr

750 kr

Student * opp til 25 år 1.200 kr
Familie ** N/A 3.350 kr

* Med gyldig studentbevis

* *Kr. 3350,- for hovedmedlem og kr. 125,- for alle andre medlemmer av familien (forutsetter samme bodstedsadresse).

Alle spillere i tennisskole, juniorer som voksne, må betale medlemskap i tillegg til å betale kursavgift.

Husk at utmelding må skje skriftlig (dagligleder@grefsentk.no) innen 31. desember, for å unngå å bli fakturert for medlemskap det etterfølgende år.

Last ned vår brosjyre med praktisk informasjon rundt Grefsen tennis på høyre siden.