Nyetablert Seniorkomité i Grefsen Tennis

Nyetablert Seniorkomité i Grefsen Tennis

Den nyetablerte Seniorkomitéen gleder seg til å jobbe for å løfte klubbens sosiale miljø på tvers av spillerne.

– Vi er nesten 250 voksne i Grefsen Tennis, og da anser vi det også som viktig å høre med denne gruppen om hva de kan ønske seg av sosiale og sportslige aktiviteter, sier lederen av Seniorkomitéen Kathrin Steffen.

Hva skal komitéen jobber med?

Den nye komitéen skal ha ansvar for først og fremst den voksne medlemsmassen, alle fra 18 år og oppover til veteran, fra sosial- til lag- og turneringsspilleren. Komitéen vil stå ansvarlig for arrangement i klubben, som seniorklubbmesterskap, dugnader, turneringer i klubbregi, og å finne på andre sosiale aktiviteter.

Følg med på web og Facebook!

Seniorkomitéen ledes av Kathrin Steffen (foran til høyre), og med på laget har hun (fra venstre) Olaf Reisop, Vibeke Hansen, Pawel Walicki, Nina Kronkvist, Lars Røine og Roman Panov.