Ordinært årsmøte 22. mars kl 18-20 (digitalt)

Ordinært årsmøte 22. mars kl 18-20 (digitalt)

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter §13 skal det ORDINÆRE ÅRSMØTE avholdes tirsdag 22. mars 2022 fra kl 18 (Teams-lenke kommer snart).

Fullstendig saksliste for Årsmøtet, samt balanse, regnskap, budsjett og Styrets beretning er tilgjengelig på klubbens hjemmeside, www.grefsentk.no, 1 uke før Årsmøte.

Saksliste 2022

Budsjett 2022

Balanserapport 2021

Resultatsregnskap 2021

Styrets beretning for 2021 til årsmøtet 2022

Revisjonsrapport 2021

Grefsen TK – organisasjonsplan 2022

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden, valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
  2. Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2021
  3. Gjennomgang av regnskap for 2021
  4. Behandle innkomne forslag og saker
  5. Grefsen TK – Organisasjonsplan 2022
  6. Fastsettelse av budsjett for 2022
  7. Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
  8. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post: leder@grefsentk.no, senest 16. mars 2022.

Vel møtt!

Med tennishilsen, Styret

Per Henrik Hovelsrud, Paal Olafsen, Merethe Toft, Christian Tvedt, Birgitte Taugbøl Kragset, Lin Cecilie Andersen, Hallvard Westre