Ordinært årsmøte torsdag 15. mars

Ordinært årsmøte torsdag 15. mars

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter § 13 skal det ORDINÆRE ÅRSMØTE ble avholdt torsdag 15. mars 2018 fra kl 19.

Fullstendig saksliste for årsmøtet er tilgjengelig på klubbens hjemmeside, www.grefsentk.no.

Saksliste til Årsmøte 2018

2018 Budsjett

2017 Balanse

2017 Resultatregnskap

Styrets beretning for 2017 til årsmøtet 2018

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden, valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
  2. Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2017
  3. Gjennomgang av regnskap for 2017
  4. Behandle innkomne forslag og saker
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2018
  6. Fastsettelse av budsjett for 2018
  7. Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
  8. Eventuelt m bl.a. orientering om hall

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skulle vært sendt Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post: leder@grefsentk.no, senest 8. mars 2018.

Styret

Per Henrik Hovelsrud, Paal Olafsen, Patrick Valeur, Bjørn Syversen, Christian Tvedt, Kathrin Steffen