Ordinært årsmøte tirsdag 28. mars

Ordinært årsmøte tirsdag 28. mars

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter § 13 ble det ORDINÆRE ÅRSMØTE avholdt tirsdag 28. mars 2017 fra kl 19.

Fullstendig saksliste for årsmøtet har vært tilgjengelig på klubbens hjemmeside, www.grefsentk.no, fra 21. mars 2017.

Saksliste til Årsmøte 2017

2017 Budsjett

2016 Balanse

2016 Resultatregnskap

Styrets beretning for 2016 til årsmøtet 2017

 

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden, valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
  2. Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2016
  3. Gjennomgang av regnskap for 2016
  4. Behandle innkomne forslag og saker
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017
  6. Fastsettelse av budsjett for 2017
  7. Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
  8. Eventuelt m bl.a. orientering om hall

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skulle vært sendt Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post: leder@grefsentk.no, senest 21. mars 2017.

Styret

Per Henrik Hovelsrud, Paal Olafsen, Patrick Valeur, Bjørn Syversen, Kathrin Steffen