Reservering av utebaner

Reservering av utebaner

På Grefsen TK gjelder følgende regler for reservering av utebane.

  • Spillene reserverer bane personlig ved medlemskort og må være på anlegget til man skal spille.
  • Kort for reservering av kurs, lagtrening og lagkamper benyttes kun til det.
  • Medlemskort må benyttes av medlemmer.
  • Du kan maks reservere 1 time om gangen, men hvis ingen venter på banen du spiller på, kan du flytte kortet til neste timen.

Unntak fra reglene er når vi har Tennisskole

  • Hverdager kl.14-20 Tennisskolen bruker 3 baner (Bane 1-4)
  • Lørdager kl.10-15: Tennisskolen bruker 1 bane (Bane 1).
  • Søndager kl.14-20: 2 baner (Bane 3 og 4).

Når det er lagkamper kl.18-20 brukes Bane 1-4 til kamper. Tennisskolen går da ned til bane 5-7.

 

Har du spørsmål?

Ring/sms – 90477627

E-post – info@grefsentk.no